Daton SK s.r.o., Hájska 31, 919 43 Cífer
IČO: 36256137 • IČ DPH: SK2021746727
mobil: +421/903/444 924 • info@daton.sk • www.daton.sk
banka: Tatra banka Trnava • č.účtu SKK: 2621252058/1100
Spoločnosť je zapísaná na OR Okresného súdu v Trnave, vložka č.: 14337/T
Preprava nákladov v krajinách EÚ, vrátane Švajčiarska
TRANSPORT JUST-IN-TIME
Dĺžka ložnej plochy: 13,6 m • Výška ložnej plochy: 2,8 m • Nosnosť ložnej plochy: 24 t Žiadosť o cenovú ponuku ↓
*Vaše meno a priezvisko
Firma
*Konatktný e-mail
*Konatktný telefón
*Krajina(miesto) nakládkyvykládky
*Špecifikácia prepravovaného tovaru (druh tovaru, hmotnosť, iná špecifikácia)

© 2011 Daton SK s.r.o.   |   designed by Artefactum